Mægling

Mægling

Står du midt i en konflikt, bør du overveje konfliktmægling, også kaldet mediation. I tilspidsede situationer guider en mediator parterne igennem et forløb for at finde en løsning på konflikten, som alle parter kan acceptere.

 

Mægling er en proces hvori to eller flere parter i en konflikt, ved hjælp af en upartisk tredjepart, forsøger at indgå en konsensusbaseret løsning på konflikten. Det eneste der kræves foruden er at de involverede parter ønsker en ændring. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at finde fælles grund og veje ud af konflikten.

 

Konfliktmægling er effektiv i alle mellemmenneskelige forhold som f.eks. familier, parforhold, skilsmisse, bodeling, arv, naboer, kollegaer, arbejdsgrupper, organisationer m.m.

 

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem, man er i konflikt med. Måske har man næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten.

 

Mægling er en proces hvori to eller flere parter i en konflikt, ved hjælp af en upartisk tredjepart, forsøger at indgå en konsensusbaseret løsning på konflikten. Mægling kan komme til udtryk på adskillelige måder. Det eneste der kræves foruden er at de involverede parter ønsker en ændring. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at finde fælles grund og veje ud af konflikten.

 

I konfliktmægling er der ikke fokus på hvem der har ret, men på jeres forskellige virkeligheder og det konflikten har gjort ved jer. Det er min rolle som mægler at få jer til at lytte til hinandens oplevelser af problemet. At føre jer gennem en proces hvor I får øjnene op for jeres forskellige virkeligheder og dermed forstår hinandens følelser, interesser og behov.

 

Ved mediation får I som parter mulighed for at blive guidet til selv at finde en god løsning på jeres konflikt, frem for at lade denne afgøre af f.eks. Familieretshuset eller retten. Dermed får I mulighed for at finde en mere helhedsorienteret løsning og dermed forhåbentlig en mere permanent løsning, hvor flere hensyn kan imødegås. Dette vil i langt de fleste tilfælde betyde, at der er to vindere, i stedet for én taber og én vinder. Det vil også i de fleste tilfælde betyde, at det er nemmere at samarbejde bagefter.

 

Praktiske informationer

 

Der vil blive afsat 4 timer af til mæglingen. Ofte tager det omkring de 3 timer at finde en fælles løsning. Det er vigtigt at parterne har sat tid af til forløbet.

 

Prisen er inkl moms for private og eksl moms for virksomheder og kommuner. Parterne deler regningen mellem sig, dvs er der to parter bliver regningen delt i to.

 

Timeprisen er 700 kr og man betaler kun for den tid der bliver brugt.

Der gives rabat til pensionister, studerende og ledige.

Kontakt

Adresse:  Viborgvej 218c, Højslev St.

Mobile:  +4561197921

Mobile: +4524762835

E-mail: martina@nuet.nu

E-mail:  janus@nuet.nu

Åbningstider

Efter aftale

Copyright © All Rights Reserved.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.