Clairvoyance

Clairvoyance

Når du hører ordet ’clairvoyance’, hvad tænker du så på? Måske tænker du på afdødekontakt, at kunne se ind i fremtiden, at fornemme det skjulte eller at være i kontakt med engle og ånder. Ingen af delene er forkerte, men helt overordnet set er clairvoyance din mavefornemmelse, din intuition, eller hvad du vælger at kalde det. Og det er en evne, vi alle har i os. 

 

 

Hvad er Clairvoyance?

Clairvoyance er sammensat af to franske ord, clair og voir, som betyder ”klar” og ”se”, klarsyn, bliver det kaldt. En person med clairvoyante evner kan indhente informationer om en ting, et menneske eller et sted ved hjælp af sine sanser. Klarsyn er et meget beskrivende udtryk for hvad en clairvoyance er; det er et klart syn af hvem og hvad du er som menneske. Et objektivt blik på dig som person, uden de forvirrende følelser og alt muligt andet, som de fleste af os har, når det handler om os selv.

 

Alt i universet består af energier, der arbejder sammen på kryds og tværs og som vibrerer på forskellige frekvenser. Clairvoyante, evner med deres stærke indfølingsevner at fornemme disse energier og deres frekvenser – og dem, der ikke er manifesterede i den fysiske verden.

 

 

Hvad kan jeg bruge det til?

En clairvoyances formål, det du ønsker at få ud af den, kan være af vidt forskellig karakter. Det man kan sige om clairvoyance generelt er at den søger at give klarhed og skabe overblik. Klarhed i forhold til tvivlsspørgsmål der kan være opstået i dit liv, hvor du måske befinder dig ved en skillevej. Overblik i forhold til dine muligheder, både på det indre personlige plan, men også på det ydre.

 

Clairvoyance er personlig rådgivning via brug af psykiske evner, og dækker almindeligvis rådgivning omkring din situation her og nu, dine muligheder, job, parforhold, personlig/åndelig udvikling osv. Almindeligvis betyder, at den clairvoyante ikke på forhånd ved hvilke informationer der skal videregives. Dette vil naturligvis være forskelligt fra menneske til menneske, alt efter, hvad der på det pågældende tidspunkt måtte være brug for. Du skal måske have et skub til at komme videre, har brug for nye input i dit liv og føler, at du er gået i stå eller bare er nysgerrig for at høre mere om din egen situation.

 

Du får i clairvoyancen mulighed for at få afklaring på hvem du er, både dine sjæls kvaliteter og personlige kvaliteter, hvad dit formål i livet er, og hvilken udfordringer du har, samt redskaber til at takle dem.
Endvidere er det muligt at få svar på spørgsmål omkring dit liv. Det kan f.eks. være parforholds problemer, udfordringer med børn, forældre eller din arbejdssituation.

 

 

Hvordan foregår det?

Du besøger os i vores klinik. Vi vil ofte starte med, at fortælle dig lidt om din personlighed, for sådan ligesom at komme i gang, og for at du kan opleve noget, som du kan genkende.

 

Så vil vi tage fat i den egentlige rådgivning og i de væsentligste temaer og formidle de åndelige råd der er omkring dem. Til slut vil du få lejlighed til, at stille uddybende spørgsmål, og stille ekstra spørgsmål, som måske ikke er blevet behandlet under clairvoyancen.

 

Det tager typisk 1½ time at få en clairvoyance på denne måde. Undervejs vil den clairvoyante spørge om du kan genkende og forstå hvad der bliver sagt. Du skal normalt blot svare ja eller nej.

 

 

Vigtigt at vide

Det er meget forskelligt hvad en clairvoyance indeholder. Ingen er ens, hverken i form eller indhold. Hver clairvoyant har sin måde at lave clairvoyance på.

 

Enhver clairvoyance er meget personlig, og den bliver til lige her og nu, den clairvoyante kan ikke forberede sig, og ved som regel ingenting inden man begynder. Den clairvoyante bestemmer ikke hvad der skal siges, det afhænger helt af dine behov og af hvor du er i dit liv. En anden ting er at du som menneske indeholder uendelig meget mere end der kan siges og behandles i løbet af den time en clairvoyance varer.

Kontakt

Adresse:  Viborgvej 218c, Højslev St.

Mobile:  +4561197921

Mobile: +4524762835

E-mail: martina@nuet.nu

E-mail:  janus@nuet.nu

Åbningstider

Efter aftale

Copyright © All Rights Reserved.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.